Nye teamsLedige pladserArbejd med BNIFind et teamBNI-tipsOfte stillede spørgsmålAnsøg om partnerskabGuldklubben

 

 

 

 


Spørgsmålene herunder giver dig grundlæggende information om BNI. Hvis du allerede kender til BNI, men har uddybende spørgsmål, så finder du svar på flere og mere detaljerede spørgsmål længere nede. 

Hvad er BNI?
BNI står for Business Network International og er et unikt forretningssamarbejde for erhvervsfolk, som hjælper hinanden med flere forretningsmuligheder på baggrund af et langsigtet og struktureret program til referencemarkedsføring. I BNI er det vigtigt, at BNI-kolleger lærer hinanden godt at kende. Det er alfa og omega, når vi skal anbefale hinanden til vores kontakter. 

Hvem er med?  
BNI er til for dig som fremadrettet vil udvikle og øge din forretning. Dig, som ønsker at gøre forretning med andre seriøse erhvervsdrivende. BNI-forretningspartnere spænder over alt fra selvstændige erhvervsdrivende til store organisationer. Det vigtigste er, at alle nye forretningspartnere går helhjertet og engageret ind i BNI og aktivt bidrager til at skabe flere forretninger. 


Hvordan fungerer det?
Du bliver en del af et forretningsteam og lærer her dine BNI-kolleger at kende. På det ugentlige forretningsmøde fortæller du, hvilke forretningsforbindelser du søger, og du fortæller dit team, hvad du har gjort i ugens løb for at skaffe dem referencer. 
Kom meget gerne uforpligtende på besøg i et team nær dig. På den måde får du en smagsprøve på, hvordan forretningsmøderne foregår, og om BNI er noget for dig og din virksomhed. 


Kan hvem som helst være med?
I princippet, ja. I BNI er alle typer af brancher, virksomhedstyper og -størrelser repræsenteret. Det vigtigste som ny BNI-forretningspartner er, at du går helhjertet og engageret til BNI-arbejdet. Man kan derfor ikke sige, at en type branche får mere ud af et BNI-partnerskab end øvrige. I BNI handler det ikke om branchen, men om personen. Branchen kan være hvad som helst.


Hvordan bliver jeg forretningspartner?
Du udfylder ansøgningsformularen her og søger en plads i et af BNI's forretningsteams. BNI-teamet vil herefter vurdere, om de har tillid til, at du er seriøs, professionel og kompetent inden for dit specialistområde. Herefter besluttes det, om der er en ledig plads til dig i teamet.


Hvor ofte mødes teamet?
Alle forretningsteams mødes fast én gang om ugen.


Handler BNI "bare" om selve forretningsmødet?
Nej, møderne er en del af helheden. Vi mødes også på tomandshånd til de møder, som vi kalder One-2-One-møder. One-2-One planlægges ud over de ugentlige forretningsmøder, og giver dig mulighed for at lære dine BNI-kolleger godt at kende. I mellem møderne arbejder alle forretningspartnere desuden aktivt på at skaffe teamkollegerne referencer. De ugentlige forretningsmøder er med til at opdatere teamet på, hvilke kontakter kollegerne søger, og derudover oplyses det ved hvert forretningsmøde, hvor mange forretninger vi genererer til hinanden i kroner og øre.  


Kan jeg ikke bare forretningsnetværke selv uden om BNI?
Jo, det kan du, men for mange er det en aktivitet, der planlægges efter arbejdstid - lige som fx fitness. BNI-møderne foregår om morgenen, uden for normal arbejdstid. Derudover er BNI-forretningsmøderne struktureret på en måde, som gør, at alle kommer til orde. Du får altså mulighed for at fortælle BNI-kolleger og besøgende kandidater, hvad netop du er god til, samt hvilke forretningsforbindelser du søger kontakt til. Det genererer mere forretning til dig og din virksomhed. 


Hvornår vil mit BNI-partnerskab give synlige resultater?
Jo bedre du lærer dine BNI-kolleger at kende, desto nemmere bliver det for dig, og alle andre, at dele kontakter og forretningsforbindelser med dig. Vi har partnere, som har været med i 10 år, andre er partner i kortere perioder. Det er vigtigt, at du som ny forretningspartner giver dit partnerskab tid. Det tager nemlig tid at opbygge nye, tillidsfulde relationer - og det skal der til, før dine BNI-kolleger anbefaler dig til deres netværk. Det er jo naturligt, at man vil lære en person at kende, før man anbefaler vedkommende til venner, bekendte og samarbejdspartnere. 


Er tanken, at jeg skal gøre forretning med kolleger fra teamet?
Det er selvfølgelig helt ok, hvis du gør forretning med dine BNI-kolleger, men det er en sidegevinst. Det særlige ved velfungerende forretningssamarbejder er, at man bliver bekendt med sine teamkollegers visioner og mål, og at man derved bliver hinandens ambassadører. Det netværk du får i dit team, er kun toppen af isbjerget. Samtlige af dine BNI-kolleger har eget netværk af kunder, leverandører, familie, venner, bekendte, samarbejdspartnere m.fl., som de kan anbefale dig til.


Hvor mange forretninger får BNI-forretningspartnere? 
Alt i alt omsatte danske BNI-forretningsteams for mere end en halv mia. kroner i 2015. Vi er cirka 1000 forretningspartnere i BNI Danmark, og tilsammen genererede partnerne i gennemsnit omsætning til hinanden for kr. 500.000 sidste år, men variationen er stor afhængig af branche. 


Hvad koster det?
Den årlige afgift er 7 450 kr., og det første år betaler du en engangsafgift ved indemeldelse på 1 150 kr. Moms tillægges herudover. Betaling for forplejning afregnes separat med mødestedet. Formår og forstår du at bruge BNI på den rette måde, så kan BNI på sigt være din eneste, nødvendige salgskanal. For dig, som er nysgerrig på mere:


Hvorfor bliver de personer, som er med i BNI, kaldt forretningspartnere?
Vi har ledt med lys og lygte efter et godt ord. Når man er medlem af noget, kan man dermed også være passiv, fx som medlem af en idrætsforening. Vi vil derimod tydeliggøre, at når du er med i BNI, så er du aktiv - du bidrager, lige så vel som du modtager. Derfor synes vi, at forretningspartner er et langt bedre ord. 


Hvad er en reference?
Alle BNI-partnere søger hver uge kontakt til specifikke personer eller virksomheder. Hvis en BNI-kollega på et forretningsmøde søger kontakt til en specifik person, fx Lisa Møller fra Øksnehallen, som du kender, så tager du kontakt til Lisa kort efter mødet. Du forklarer Lisa, hvad din BNI-kollega er særligt god til - du sælger altså din BNI-kollega ind til Lisa. Derudover spørger du Lisa, om du må videreformidle hendes kontaktoplysninger til din BNI-kollega. Svarer Lisa ja, så kontakter du din BNI-kollega og fortæller, at du har snakket med Lisa, du fortæller, hvad I har snakket om, og at Lisa forventer, at BNI-kollegaen slår på tråden. En reference foregår altså mellem tre personer. 


Hvad sker der, hvis en forretningspartner får en reference, og så udfører et dårligt stykke arbejde?
BNI har et sæt gældende, etiske retningslinjer, og det er afgørende, at alle BNI-forretningspartnere følger dem. Har du afgivet en reference, og finder du ud af, at den ikke er blevet håndteret tilfredsstillende, skal du meddele det til din teamkomité, som så vil undersøge sagen.


Ugens søgning – hvad indebærer den, og hvorfor er det så vigtigt, at den er specifik? 
Ved hvert forretningsmøde tildeles samtlige partnere tid til ugens søgning. Det indebærer, at du oplyser dine BNI-kolleger, hvem du søger kontakt til, hvilken titel vedkommende har, samt hvor vedkommende arbejder. Fx "jeg søger kontakt til Lisa Møller, som er Driftschef i Øksnehallen." På den måde ved dine teamkolleger helt specifikt, hvem du søger kontakt til. Når du er specifik i dine søgninger, letter det arbejdet for dit team. Derudover er du garanteret flere referencer, end hvis du søger alle små og mellemstore virksomheder, for så bliver det svært for dit team at hjælpe dig.


Hvorfor er der ikke afsat tid til besøgende kandidaters søgninger? 
Når du deltager i et forretningsmøde som besøgende kandidat, er du ny for alle i teamet - og omvendt. BNI handler helt grundlæggende om at opbygge tillidsfulde relationer til kollegerne. Først derefter er det relevant at udveksle referencer. 


Selve BNI-mødet har en speciel agenda, hvorfor det?
BNI-møderne følger den samme, fastlagte mødeagenda. Agendaen er blevet til og udviklet over en mangeårig periode, og vi ved, at selvom den måske kan opfattes som striks, så er dens funktion enkel: at give forretningspartnere mulighed for at skabe flere forretninger. Følges agendaen er forretningsmødet sikret den højeste kvalitet. Derudover er alle i teamet sikret at komme til orde. 


Hvorfor er nærvær vigtigt på forretningsmøderne?
Det tager tid at opbygge nye, langsigtede relationer og for, at vi hurtigt skal lære hinanden at kende, er det vigtigt, at vi ses. I teamet opbygger vi personlige relationer til hinanden, og til dét er nærvær nødvendigt. Herved viser du dit team, at du er en tillidsfuld person, man kan stole på, og at du er dedikeret omkring de opgaver, som du påtager dig.


Kan to personer fra samme branche være med?
Nja. Vi har mange teams med repræsentanter fra samme branche, men fra forskellige specialistområder inden for branchen. Er branchen fx reklamebranchen, så er copy, art director og fotograf specialistområder inden for denne branche. Nærliggende brancher og specialistområder genererer ofte mange forretninger til hinanden, og i dit team repræsenterer du dit personlige specialistområde. I sidste ende er det teamet, som træffer beslutning om, hvilke personer, der får tildelt en plads i teamet. Er branchekategorien for dit speciale optaget, så kan vi henvise dig til et andet team i nærheden af din bopæl. 


Hvem har bestemt BNI's generelle retningslinjer og policys?
De er skabt af BNI-forretningspartnere selv. En international gruppe af forretningspartnere arbejder i fællesskab kontinuerligt på at forbedre og simplificere vores retningslinjer, etiske regler og policys. Det er et spændende arbejde, og ønsker du at blive en del af det, så kontakt os herom. 


Kan etiske regler for visse brancher forhindre partnerskab i BNI?
BNI forstår vigtigheden af, at visse brancher har etiske hensyn, og vi anerkender, at reglerne kan være forskellige i de forskellige lande. Derfor opfordrer BNI alle partnere til altid at overholde deres branches regler, så ingen professionelle, etiske forpligtelser krænkes. Hvis BNI's generelle retningslinjer kan tænkes at krænke en branches etiske regler, erstattes BNI's etik af branchens. 


Sidder du tilbage med spørgsmål, som du ikke har fået svar på, så kontakt os meget gerne. Du er også velkommen til at deltage uforpligtende ved et forretningsmøde i et team nær dig. Så kan du se, hvordan BNI fungerer i praksis. 
 

Vil du vide mere?

       


BNI Danmark
bni@bni.as

 

netværk, BNI, referenceorganisation